June 12, 2017

Makna SIla Ke Lima Pancasila Dalam Kehidupan

Sila Kelima a�?Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesiaa�? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat luas. Makna Sila ke-5 Pancasila : […]
June 12, 2017

Makna Sila Ke Empat Pancasila Dalam Kehidupan

Sila Keempat a�?Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilana�? Sila ke-empat ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan […]
June 12, 2017

Makna Penerapan sila kedua dalam kehidupan

Sila Kedua a�?Kemanusiaan Yang Adil dan Beradaba�? Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu […]
June 12, 2017

Makna Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Dalam memorandum DPRGR 9 Juli 1966, yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapannya Nomor XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi […]
June 12, 2017

Lagu dan Makna Garuda Pancasila

Garuda pancasila Akulah pendukungmu   a�?Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara harus senantiasa kita dukung dan junjung tinggi sebagai bukti kedaulatan bangsa yang […]

Online Drugstore,order zoloft,Free shipping,buy malegra 100 mg,Discount 10%provigil buy online