June 12, 2017

Makna sila ke tiga Pancasila dalam Kehidupan

Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” Sila ke -3 ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. […]
June 12, 2017

Makna SIla Ke Lima Pancasila Dalam Kehidupan

Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat luas. Makna Sila ke-5 Pancasila : […]
June 12, 2017

Makna Sila Ke Empat Pancasila Dalam Kehidupan

Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” Sila ke-empat ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan […]
June 12, 2017

Makna Penerapan sila kedua dalam kehidupan

Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu […]
June 12, 2017

Makna Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Dalam memorandum DPRGR 9 Juli 1966, yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapannya Nomor XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi […]