August 31, 2017

Makna sila ke tiga dalam Kehidupan

Makna sila ke tiga dalam Kehidupan        Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” Sila ke -3 ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia […]
August 31, 2017

Makna SIla Ke Lima Dalam Kehidupan

Makna SIla Ke Lima Dalam Kehidupan Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat […]
August 31, 2017

Makna Sila Ke Empat Dalam Kehidupan

Makna Sila Ke Empat Dalam Kehidupan        Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” Sila ke-empat ini merupakan penjelmaan dalam dasar […]
August 31, 2017

Makna Penerapan sila kedua dalam kehidupan

  Makna Penerapan sila kedua dalam kehidupan Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang […]
August 31, 2017

Makna Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Makna Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Dalam memorandum DPRGR 9 Juli 1966, yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapannya Nomor XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia […]